TERMENI ŞI CONDIŢII

Ultima actualizare: 06 ianuarie 2019

​Citiți cu atenție acești Termeni și condiții („Termeni și condiții”, „Termeni și condiții”) înainte de a utiliza site-ul https://macanni.ro/(„Serviciul”) administrat de MACANNI (” sau „nostru”).

Accesul la și utilizarea Serviciului este condiționat de acceptarea și respectarea acestor Termeni. Acești Termeni se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului sunteți de acord să respectați acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu nici o parte a termenilor, este posibil să nu accesați Serviciul.

Proprietate intelectuală

Serviciul și conținutul, caracteristicile și funcționalitatea sa originală sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a MACANNI și a licențiatorilor săi. Serviciul este protejat de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi ale Regatului Unit și ale țărilor străine. Marcile noastre comerciale si rochia de comert nu pot fi folosite in legatura cu orice produs sau serviciu fara consimtamantul scris prealabil al MACANNI .

Legături către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține linkuri către site-uri web ale unor terțe părți sau servicii care nu sunt deținute sau controlate de MACANNI .

MACANNI nu are niciun control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor web ale unor terțe părți.

În plus, recunoașteți și sunteți de acord că MACANNI nu va fi răspunzător, direct sau indirect, pentru niciun prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.

Vă recomandăm cu insistență să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri sau servicii ale unor terțe părți pe care le vizitați.

Terminare

Ne putem suspenda sau suspenda accesul imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv fără limitare dacă încălcați Termenii.

La terminare, dreptul dvs. de a utiliza Serviciul va înceta imediat.

Toate prevederile Termenilor care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască încetării vor continua să rezilieze, inclusiv, fără limitare, dispoziții privind proprietatea, garanții de renunțare, indemnizații și limitări ale răspunderii.

Compensație

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să vă protejați în orice moment și pe orice prejudiciu, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri sau datorii și pe care MACANNI și licențiații, licențiații, angajații, contractanții, agenții, (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaților), care rezultă din sau rezultă din a) utilizarea și accesul dvs. la Serviciu sau b) încălcarea acestor Termeni.

Limitare a răspunderii

Macanni, nici directorii, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații săi nu sunt răspunzători pentru nicio daună indirectă, accidentală, specială, consecventă sau punitivă, inclusiv, fără limitare, pierderi de profit, date, utilizare, bunăvoință , sau alte pierderi intangibile care rezultă din (i) accesul la sau utilizarea sau incapacitatea de a accesa sau utiliza Serviciul; (ii) orice comportament sau conținut al oricărei terțe părți în cadrul Serviciului; (iii) orice conținut obținut de la Serviciu; și (iv) accesul, utilizarea sau modificarea neautorizată a transmisiilor sau a conținutului dvs., indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delictuală (inclusiv neglijență) sau orice altă teorie legală, indiferent dacă am fost sau nu informați despre posibilitatea unor astfel de daune, dacă se constată că o remediere prezentată în acest document a eșuat din scopul său esențial.

Act de renunțare

Utilizarea dvs. de către Serviciu este de unică folosință. Serviciul este furnizat în baza „AȘA CUM ESTE” și ” AAVAILABLE„. Serviciul este furnizat fără garanții de orice fel, expres sau implicit, incluzând, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, non-încălcare sau performanță.

Macanni filialele, afiliații și licențiații săi nu garantează că: a) Serviciul va funcționa neîntrerupt, securizat sau disponibil în orice moment sau locație; b) orice erori sau defecte vor fi corectate; c) serviciul nu conține viruși sau alte componente dăunătoare; sau d) rezultatele utilizării Serviciului vor îndeplini cerințele dumneavoastră.

Excluderi

Fără a limita generalitatea celor de mai sus și fără a aduce atingere oricăror altor prevederi ale acestor termeni, Macanni nu va fi în nici un caz răspunzător față de dvs. sau de către o altă persoană pentru nici o pierdere indirectă, incidentală, consecventă, specială, punitivă sau exemplară, în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciului, acești Termeni, obiectul acestor Termeni, rezilierea acestor Termeni sau altfel, inclusiv, dar fără a se limita la, vătămarea corporală, pierderea datelor, afacerea, piețele, economiile, veniturile, profitul, utilizarea, producția, reputația sau bunăvoința, anticipate sau altfel, sau pierderi economice, sub orice teorie a răspunderii (indiferent dacă este vorba despre contract, delict, răspundere strictă sau orice altă teorie sau lege sau capital) (inclusiv, fără a se limita la neglijență gravă și încălcare fundamentală) de către Macanni sau de la orice persoană pentru care este răspunzătoare Macanni și chiar dacă Macanni a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de pierderi sau daune.

Legea aplicabilă

Acești Termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legile din Romania, fără a ține seama de dispozițiile sale privind conflictul de legi.

Eșecul nostru de a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termeni nu va fi considerat o renunțare la aceste drepturi. Dacă o prevedere a acestor Termeni este considerată nevalabilă sau inaplicabilă de către o instanță, restul prevederilor acestor Termeni vor rămâne în vigoare. Acești Termeni constituie întregul acord între noi referitor la Serviciul nostru și înlocuiesc și înlocuiesc orice acorduri anterioare pe care le putem avea între noi cu privire la Serviciu.

Schimbări

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui aceste Termeni în orice moment. Dacă o revizuire este materială, vom încerca să furnizăm o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror noi condiții. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi determinat la discreția noastră.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după intrarea în vigoare a acestor revizuiri, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, trebuie să opriți utilizarea serviciului.

Politica de confidențialitate și politica de cookie-uri

Consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri. Sunteți de acord că ele fac parte din acești termeni. Trebuie să citiți Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri înainte de a utiliza Serviciul.

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de mai jos:

Vreau să renunţ la utilizarea datelor mele pentru:

Google AnalyticsFacebook PixelPinterestAltul

Apasă Enter pentru a căuta

Shopping Cart